Aflat în componența  Grupului Editorial Rocart, înființat în 2019 de către scriitorul, eseistul și editorul Călin Vlasie, imprintul COMPER se adresează elevilor, profesorilor și părinților interesați de resurse accesibile și performante de învățare și de pregătire metodică, denumite generic SOLUȚIA COMPER DE ÎNVĂȚARE.

Sunt publicate cu precădere resursele educaționale ale profesorilor participanți la Concursul școlar național COMPER : caiete de lucru, fișe de lucru, culegeri tematice, culegeri de teste, îndrumătoare, lucrări metodice,  materiale didactice diverse, utile în susținerea procesului de învățământ.

Editura susține și administrează diverse pagini pe rețeaua Facebook: matematica online, limba și literatura română online, editura comper, concursurile comper, pagini pe care le citesc lunar sute de mii de persoane interesate de pregătirea de zi cu zi a elevilor din ciclul preuniversitar.