Toate informațiile conținute în acest site: imagini, texte, grafice, logo-uri, grafica web, scripturi, programe, precum și orice alte date sunt proprietatea Grupului Editorial Rocart și a editurii ROCART și sunt protejate prin copyright.

Reproducerea parțială sau integrală, multiplicarea prin orice mijloace și sub orice formă, prin xeroxare, scanare, transpunere în format electronic sau audio, prin punerea la dispoziția publică inclusiv prin internet sau prin rețelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme prin care se pot recupera informațiile, cu scop comercial sau gratuit, precum și orice alte fapte similare săvârșite fără permisiunea scrisă a proprietarului de copyright reprezintă  o încălcare a legislației cu privire la protecția proprietății intelectuale și se pedepsește penal și/sau civil, în conformitate cu legile în vigoare.