Exerciții progresive standard de limba și literatura română, clasa a VIII-a

60,00lei 30,00lei

Răsfoiește

Editura COMPER oferă cele mai bune prețuri participanților la Concursul școlar național COMPER, elevi, profesori și părinți, concurs aprobat de M.E., oferind resurse de succes accesibile și performante de învățare și de pregătire metodică, denumite generic SOLUȚIA COMPER DE ÎNVĂȚARE.       

COMPER este un concept-pivot pentru o întreagă strategie de învățare bazată pe achiziții        progresive standard și pe evaluări permanente în funcție de standardul de învățare conținut în programele școlare, în mod interactiv și diferențiat (prin activități de consolidare, de aprofundare-excelență și de ameliorare- remediere).

Diplomele și Certificatele Comper sunt o garanție a evaluării corecte a rezultatelor învățării, dar și a valorii resurselor educaționale elaborate de cadrele didactice din Centrele de învățare Comper.

 

Auxiliarul didactic propune o parcurgere modulară a conţinuturilor din programa şcolară, în funcţie de structura anului şcolar. Caracterul autonom al fiecărei unităţi de învăţare propuse le oferă profesorilor şi elevilor libertatea de a folosi acest instrument de lucru indiferent de manualul pe care îl folosesc la clasă. Astfel, ceea ce este inclus în auxiliarul didactic în capitolul consacrat unui modul poate fi folosit în alt modul, în timpul orelor de limba şi literatura română, în funcţie de alegerea pe care o face fiecare cadru didactic cu privire la distribuirea conţinuturilor pe tot parcursul anului şcolar.

Exerciţiile sunt organizate prin respectarea conținuturilor progresive standard din programa școlară actuală, precum și a principiului creșterii gradate în dificultate, astfel încât fiecare elev să poată lucra diferențiat, in ritm propriu, cu posibilitatea de a reveni pentru a remedia și a aprofunda anumite aspecte insuficient consolidate.

Fiecare unitate de învăţare se încheie cu un test de autoevaluare, cunoscută fiind importanţa evaluării în realizarea progresului şcolar. Testele de autoevaluare cuprind diferite tipuri de itemi, astfel încât elevul să poată aplica noțiunile teoretice într-o manieră care să stimuleze gândirea critică şi creativitatea. De asemenea, fiecărui modul de învăţare îi sunt atribuite un test de evaluare sumativă şi o propunere de portofoliu al elevului. Folosirea metodelor alternative de evaluare contribuie la implicarea elevului în urmărirea propriului parcurs al învățării.

În secţiunea dedicată ultimului modul, sunt incluse fişe de lucru recapitulative, care urmăresc atât conţinuturile parcurse în anul şcolar curent, cât şi pe acelea din anii anteriori. Aceste fișe pot fi foarte utile în pregătirea pentru proba de EVALUARE NAȚIONALĂ DE LA CLASA A VIII-A.

Autor

,

Dată apariție

Octombrie 2023

Ediție

1

Format

Nr. pagini

192